رساله دانشجويي، مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام

زبان : فارسی

ناشر : دفتر نشر معارف

سایر نویسندگان : نويسنده:حسینی، مجتبی

تعداد صفحات : 399ص.

موضوعات مرتبط : فتواهای شیعه - قرن 14 - فقه جعفری - رساله عملیه - فقه جعفری - قرن 14