عصمت

زبان : فارسی

ناشر : دفتر نشر معارف

سایر نویسندگان : نويسنده:شاکرین، حمیدرضا - تنظیم و نظارت:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

تعداد صفحات : 230ص.

موضوعات مرتبط : اسلام - پرسشها و پاسخها - عصمت (اسلام) - پرسش‏ها و پاسخ‏ها