حضور قلب در نماز

زبان : فارسی

ناشر : دفتر نشر معارف

سایر نویسندگان : تنظيم:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها - نويسنده:کارگر، رحیم

تعداد صفحات : 101ص.

موضوعات مرتبط : نماز - پرسشها و پاسخها - نماز - حضور قلب

کتاب "حضور قلب در نماز " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی

متن ۶۵ عنوان از مجموعه‌ کتاب‌های «پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی»

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان