راهنما شناسی

زبان : فارسی

ناشر : دفتر نشر معارف

سایر نویسندگان : نويسنده:کاشفی، محمدرضا - تنظیم و نظارت:معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها - معاونت آموزش و تبلیغ - اداره مشاوره و پاسخ

تعداد صفحات : 112ص.

موضوعات مرتبط : اسلام - پرسشها و پاسخها - اسلام - مسایل متفرقه - پرسش‏ها و پاسخ‏ها - عصمت