بانوان عالمه و آثار آنها

زبان : فارسی

ناشر : حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

سایر نویسندگان : نويسنده:مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، معاونت پژوهش

تعداد صفحات : 59ص.

موضوعات مرتبط : زنان دانشمند - سرگذشت نامه - زنان مسلمان - سرگذشت نامه - زنان مقدس اسلام - سرگذشت نامه - محدثان زن - سرگذشت نامه