الخراجيات

زبان : عربی

ناشر : جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي

سایر نویسندگان : نويسنده:محقق کرکی، علی بن حسین - نويسنده:قطیفی بحرانی، ابراهیم بن سلیمان - نويسنده:شیبانی، ماجد بن فلاح - محقق:موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه - نويسنده:مقدس اردبیلی، احمد بن محمد

تعداد صفحات : 1ج (شماره گذاری گوناگون)

موضوعات مرتبط : خراج

کتاب "الخراجيات" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲

کتابخانه تخصصی فقه

کتابخانه ای تخصصی با بیش از ۳۰۰۰ جلد کتاب و رساله فقهی

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان