آداب و احکام کسب و کار

زبان : فارسی

ناشر : اول و آخر

سایر نویسندگان : گردآورنده:فاطمی‌مهر، امیرحسین - نويسنده:علوی گرگانی، محمدعلی

تعداد صفحات : 288ص.

موضوعات مرتبط : آداب کسب و کار - فقه جعفری - رساله عملیه - کسب و کار - جنبه های مذهبی - اسلام