حالات و سخنان ابوسعید ابو الخیر

زبان : فارسی

ناشر : الياس ميرزا بوراغانسکی

سایر نویسندگان : نويسنده:ابو روح، لطف الله بن ابی سعید - مصحح:ژوکوفسکی، والنتین آلکسی یویچ

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط :

کتاب "حالات و سخنان ابوسعید ابو الخیر" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان