پاسخ های روشنگرانه، در نقد کتاب سوال هایی که باعث هدایت جوانان شد

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : نويسنده:حسین‌زاده، محمدعلی

تعداد صفحات : 356ص.

موضوعات مرتبط : خراشی، سلیمان - اسئله قادت شباب الشیعه الی الحق - نقد و تفسیر - شیعه - دفاعیه‎ها و ردیه‎ها - شیعه - عقاید