دلایل عصمت امام از دیدگاه عقل و نقل

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : نويسنده:منگنه چی، حجت

تعداد صفحات : 192ص.

موضوعات مرتبط : امامت - عصمت - عصمت (اسلام)