التشیع، نشأته و عقائده

زبان : عربی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : اشراف:فخلعی، محمدتقی - مترجم:جزائري، جعفر - نويسنده:بابایی آریا، علی

تعداد صفحات : 144ص.

موضوعات مرتبط : امامت - شیعه امامیه - عقاید - مهدویت