ام حبیبه همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : نويسنده:فتاحی‌زاده، فتيحه

تعداد صفحات : 43ص.

موضوعات مرتبط : رمله بنت ابی سفیان، 25 قبل از هجرت - 44ق.