أجوبة الشبهات حول شعائر الحسینی

زبان : عربی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : نويسنده:عبادی، علی حمود

تعداد صفحات : 200ص.

موضوعات مرتبط : حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4 - 61ق. - سوگواری‏ها - فلسفه - شعایر و مراسم مذهبی