وهابیت در یک نگاه

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : نويسنده:علی بخشی، عبدالله - تدوين:مرکز تحقیقات حج

تعداد صفحات : 90ص.

موضوعات مرتبط : وهابیه - وهابیه - دفاعیه‎ها و ردیه‎ها - وهابیه - عقاید