حج و بیداری اسلامی در اندیشه امام خمینی قدس سره

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : تدوين:مرکز تحقیقات حج - نويسنده:محمدی، محسن

تعداد صفحات : 100ص.

موضوعات مرتبط : اسلام - تجدید حیات فکری - حج - خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368 - نظریه درباره حج