زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله بدعت یا عبادت

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : نويسنده:مالکی‌ حسنی‌، محمد - تدوين:مرکز تحقیقات حج

تعداد صفحات : 251ص.

موضوعات مرتبط : زیارت - نظر وهابیه