خاطرات مستند سید هادی خسرو شاهی درباره روژه گارودی

زبان : فارسی

ناشر : کلبه شروق

سایر نویسندگان : نويسنده:خسروشاهی، هادی

تعداد صفحات : 114ص.

موضوعات مرتبط : تازه کشیشان مسلمان شده مسیحی - اروپا - خسرو شاهی، هادی، 1317 - خاطرات - گارودی، روژه، 1913 - م.

کتاب "خاطرات مستند سید هادی خسرو شاهی درباره روژه گارودی " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار استاد سید هادی خسروشاهی 2

متن آثار استاد خسروشاهی در موضوعات عقاید، فقه، فلسفه، عرفان، تاریخ، سیاست و ...

متن آثار استاد سید هادی خسروشاهی و دیگر مؤلفان، به زبان فارسی و عربی، در موضوعاتی مانند: فلسفه، تاریخ، سیاست ، عقاید و معارف اسلامی، اهل بیت (علیه السلام)، فقه و ...

تخفیف  5 %  5,000    4,750 تومان