محقق اردبيلی

زبان : فارسی

ناشر : دفتر کنگره بزرگداشت مقدس اردبیلی (قدس سره)

سایر نویسندگان : به کوشش:کنگره بزرگداشت مقدس اردبیلی (1375: قم و اردبیل)‏

تعداد صفحات : 800ص.

موضوعات مرتبط : مجتهدان و علما - ایران - اردبیل - مجتهدان و علما - ایران - سرگذشت نامه و کتاب شناسی - مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، - ۹۹۳ق. - سرگذشت نامه و کتاب شناسی - مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، - ۹۹۳ق. - کنگره‏ها

کتاب "محقق اردبيلی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار مقدّس اردبیلی رحمه الله

متن کامل 39 عنوان کتاب در 30 جلد از آثار مقدّس اردبیلی(قدّس سرّه) به زبان عربی و فارسی، در موضوعات: آیات الأحکام، تفسیر، فقه، اصول فقه ...

متن کامل 39 عنوان کتاب در 30 جلد از آثار مقدّس اردبیلی(قدّس سرّه) به زبان عربی و فارسی، در موضوعات: آیات الأحکام، تفسیر، فقه، اصول فقه ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان