مروارید حکمت از دریای عصمت

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : مترجم:کمره‎‌ای، محمدباقر - گردآورنده:شریف الرضی، محمد بن حسین - نويسنده:علی بن ابی‎طالب (ع)، امام اول

تعداد صفحات : 171ص.

موضوعات مرتبط : علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. - کلمات قصار