إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان

زبان : فارسی، عربی

ناشر : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

سایر نویسندگان : نويسنده:علامه حلی، حسن بن یوسف - محقق و مصحح:باقری سیانی، مهدی - محقق و مصحح:نعمتی، محمود - مترجم:نجفی اصفهانی، مهدی

تعداد صفحات : پنجاه و هشت، 713ص.

موضوعات مرتبط : فقه جعفری - قرن 8ق.

کتاب "إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار علامه حلی رحمه الله

متن 119 عنوان كتاب در 349 جلد از آثار علامه حلی و دیگر آثار مرتبط با ایشان

متن 119 عنوان كتاب در 349 جلد از آثار علامه حلی و دیگر آثار مرتبط با ایشان، شامل موضوعاتی از قبیل: معصومان(ع)، كلام و عقاید، فقه استدلالی و فتوایی ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان