پیشوای دوم: حضرت امام حسن علیه السلام

زبان : تاجیکی

ناشر : مجمع جهانی اهل بيت (علیهم السلام)

سایر نویسندگان : نويسنده:هیئت تحریریه مؤسسه در راه حق - مترجم:زرین تاج، عبدالله

تعداد صفحات : 36ص.

موضوعات مرتبط : حسن بن علی (ع)، امام دوم، 3 - 50ق.

کتاب "پیشوای دوم: حضرت امام حسن علیه السلام" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

سبط النبی علیه السلام

ویژه کنگره بین‌المللی سبط النبی، امام حسن مجتبی علیه السلام

این نرم ‌افزار، شامل متن و تصویر ده ها عنوان کتاب و مقاله در مورد امام حسن مجتبی (علیه السلام) می‌ باشد ...

موجود نیست