صد نکته از هزاران درباره نهضت سالار شهیدان

زبان : فارسی

ناشر : مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام

سایر نویسندگان : نويسنده:رضایی تهرانی، علی

تعداد صفحات : 341ص.

موضوعات مرتبط : حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4 - 61ق. - عاشورا - واقعه کربلا، 61ق.