درنگی در حقیقت توسل

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : مترجم:حسینی فاضل، مرتضی - نويسنده:حمیری، عیسی بن عبدالله

تعداد صفحات : 495ص.

موضوعات مرتبط : توسل - احادیث اهل سنت - توسل - جنبه‏های قرآنی - توسل - دفاعیه‏ها و ردیه‏ها