ابعاد اخلاقی حج در پیام ها و سخنان مقام معظم رهبری مد ظله العالی

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : نويسنده:حسيني، داوود - تهیه و تنظیم:پژوهشكده حج و ز يارت

تعداد صفحات : 167ص.

موضوعات مرتبط : حج - خامنه‎ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، 1318 - - پیامها و سخنرانیها - خامنه‎ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، 1318 - - نظریه درباره حج