عملیات اجرایی حج در کشور جمهوری عربی مصر

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : نويسنده:باقری، محمدرضا - تهیه و تنظیم:حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت. معاونت امور بین الملل

تعداد صفحات : 155ص.

موضوعات مرتبط : حاجیان - مصر - حج - حج - برنامه ریزی - حج - تدارکات - حج - مدیریت