راهنمای مسجد مقدس سهله، مسجد زید و مسجد صعصعه

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : گردآورنده:علوی، علی

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط : دعاها - زیارتنامه ها - مسجد زید (کوفه) - مسجد سهله (کوفه) - مسجد صعصعه (کوفه) - مسجدها - عراق - کوفه