تراث کربلاء

زبان : عربی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : تدوین :پژوهشكده حج و ز يارت - نويسنده:طعمه، سلمان هادی

تعداد صفحات : 500

موضوعات مرتبط : کربلا - تاریخ