قنبر غلام علی علیه السلام

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : نويسنده:خامه یار، احمد - تدوین :پژوهشكده حج و ز يارت

تعداد صفحات : 115

موضوعات مرتبط :