امامت و دلایل انتصابی بودن آن

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : نويسنده:امیری، سلیمان - گردآورنده:پژوهشكده حج و ز يارت

تعداد صفحات : 375ص.

موضوعات مرتبط : امامت - امامت - احادیث