اصول و روش های برنامه ریزی اجتماعی

زبان : فارسی

ناشر : پويندگان دانشگاه

سایر نویسندگان : نويسنده:دلیر، اسماعیل

تعداد صفحات : 256ص.

موضوعات مرتبط : برنامه‌ریزی اجتماعی (ت. ج.) - توسعه پایدار - ایران - عدالت اجتماعی - ایران