نشست تخصصی حزب ملل اسلامی

زبان : فارسی

ناشر : مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سیاسى‏

سایر نویسندگان : سخنران:موسوی بجنوردی، محمد کاظم - سخنران:حجتی کرمانی، محمد جواد - سخنران:سرحدی‌زاده، ابوالقاسم - سخنران:ذو الفقاری، ابراهیم - گردآورنده:نشست تخصصی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی (ششمين: 1384: تهران)

تعداد صفحات : [111ص].

موضوعات مرتبط : حزب ملل اسلامی - کنگره‌ها