روزشمار تاریخ معاصر ایران، جمهوری اسلامی ایران

زبان : فارسی

ناشر : مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سیاسى‏

سایر نویسندگان : ویراستار:رنجبر کرمانی، علی اکبر - گردآورنده:غنی‌یاری، محسن

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - جمهوری اسلامی، 1358 -