آیینه رمضان

زبان : فارسی، عربی

ناشر : بعثه مقام معظم رهبری، معاونت آموزش و تحقيقات

سایر نویسندگان : نويسنده:فلاح‎‌زاده، محمدحسین

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط : روزه - فلسفه - روزه (فقه)