جنگ روانی و جنگ رسانه

زبان : فارسی

ناشر : بوستان حمید

سایر نویسندگان : نويسنده:اسکندری، حمید

تعداد صفحات : 48ص

موضوعات مرتبط : جنگ روانی - رسانه‎های گروهی - جنبه‎های سیاسی