آخرین منجی

زبان : فارسی

ناشر : فرهنگ سبز

سایر نویسندگان : ویراستار:داوودی، بهارک - نويسنده:اسماعیل تبار، احمد

تعداد صفحات : 287ص.

موضوعات مرتبط : محمد بن حسن(عج)، امام دوازدهم، ۲۵۵ق. - -- غیبت - مهدویت - انتظار