بانک بدون ربا

زبان : فارسی

ناشر : فرهنگ سبز

سایر نویسندگان : نويسنده:صدر، محمدباقر - مقدمه نويس:اسماعیل تبار، احمد - ویراستار:غریب‌زاده، سولماز - مترجم:زنجانی، مرتضی

تعداد صفحات : 304ص.

موضوعات مرتبط : بانک و بانکداری (اسلام) - اسلام و اقتصاد - بهره و ربا (فقه) - بانک و بانک داری (فقه) - مضاربه (فقه)