چهار سال در سرزمین تیمور

زبان : فارسی

ناشر : فرهنگ سبز

سایر نویسندگان : نويسنده:پاک‌آیین، محسن - ویراستار:غریب‌زاده، سولماز

تعداد صفحات : 336ص.

موضوعات مرتبط : پاک‌آیین، محسن، 1333 - خاطرات - سفیران ایرانی - ازبکستان - سفیران ایرانی - خاطرات - ایران - روابط خارجی - ازبکستان - ازبکستان - روابط خارجی - ایران