زنان و رشد اقتصاد خانواده

زبان : فارسی

ناشر : فرهنگ سبز

سایر نویسندگان : نويسنده:صادقی‌شاد، مهشاد

تعداد صفحات : 128ص.

موضوعات مرتبط : اقتصاد خانواده (ت. ج.) - زنان - راهنمای مهارتهای زندگی