پژوهش در خوراکی‌ها

زبان : فارسی

ناشر : فرهنگ سبز

سایر نویسندگان : ویراستار:غریب‌زاده، سولماز - نويسنده:صادقی‌شاد، مهشاد

تعداد صفحات : 384ص.

موضوعات مرتبط : غذاشناسی - مواد غذایی - ترکیب - آشپزی - رژیم غذایی - دستورالعمل آشپزی