بابلسر مرواریدی بر ساحل دریا

زبان : فارسی

ناشر : فرهنگ سبز

سایر نویسندگان : نويسنده:خیراللهی، محمدعلی

تعداد صفحات : 80ص.

موضوعات مرتبط : ضرب‎المثلهای مازندرانی - بابلسر