أمالی شیخ صدوق

زبان : فارسی، عربی

ناشر : آدینه سبز

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌بابویه، محمد بن علی - مترجم:عابدی، حسین

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : احادیث شیعه - قرن 4ق.