قدرت اشک بر حسین(ع)

زبان : فارسی

ناشر : فرهنگ سبز

سایر نویسندگان : نويسنده:خردمند، محسن

تعداد صفحات : 480ص.

موضوعات مرتبط : حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4 - 61ق. - واقعه کربلا، 61ق.