واژه نامه آمار، روش تحقیق و روان سنجی

زبان : فارسی، انگلیسی

ناشر : فرهنگ سبز

سایر نویسندگان : نويسنده:کلانتری، مهدی

تعداد صفحات : 159، 162ص.

موضوعات مرتبط : آمار - واژه‌نامه‌ها - فارسی - آمار - واژه‌نامه‌ها - انگلیسی - تحقیق - روش شناسی - واژه نامه ها - فارسی - تحقیق - روش شناسی - واژه نامه ها - انگلیسی - روان سنجی - واژه نامه ها - فارسی - روان سنجی - واژه نامه ها - انگلیسی - زبان انگلیسی - واژه نامه‎ها - فارسی