ترجمه حاشیه تهذیب المنطق

زبان : فارسی

ناشر : صبا

سایر نویسندگان : مترجم:ح‍س‍ي‍ن‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ي‌، م‍ح‍م‍د بن محمود - مصحح:قنبریان، علی - مصحح:نیکجه فراهانی، ایمان - نويسنده:اکبری یزدی، حسین

تعداد صفحات : 232ص.

موضوعات مرتبط :