عروس العرایس

زبان : فارسی

ناشر : صبا

سایر نویسندگان : نويسنده:روزبهان بقلی، روزبهان بن ابی‌نصر - مقدمه :صدرایی خویی، علی - مترجم:قنبریان، علی

تعداد صفحات : 112ص.

موضوعات مرتبط :