پاسخ تهرانی به داماد

زبان : فارسی، عربی

ناشر : صبا

سایر نویسندگان : نويسنده:قنبریان، علی - مقدمه :خسروشاهی، باقر

تعداد صفحات : 64ص.

موضوعات مرتبط : شیخ العراقین، عبدالحسین بن علی - داماد، صالح بن حسن - طلاق (فقه) - وکالت (فقه)