آنچه در کربلا گذشت

زبان : فارسی

ناشر : آدینه سبز

سایر نویسندگان : نويسنده:قمی، عباس - مترجم:شعرانی، ابوالحسن

تعداد صفحات : 587ص.

موضوعات مرتبط : حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4 - 61ق. - واقعه کربلا، 61ق.