علاءالدین جهانسوز و دیگر خونخواهان غور

زبان : فارسی

ناشر : آدینه سبز

سایر نویسندگان : نويسنده:فاروقی، فؤاد

تعداد صفحات : 336ص.

موضوعات مرتبط : داستانهای فارسی - قرن 14 - داستانهای تاریخی