زندگانی نادر شاه پسر شمشیر

زبان : فارسی

ناشر : پر

سایر نویسندگان : مقدمه :نفیسی، سعید - نويسنده:لارودی، نورالله

تعداد صفحات : 371ص.

موضوعات مرتبط : نادر افشار، شاه ایران، 1100 - 1160ق. - سرگذشتنامه - ایران - تاریخ - افشاریان، 1148 - 1218ق.