مناسک غدیر

زبان : فارسی

ناشر : آدینه سبز

سایر نویسندگان : نويسنده:اکبری، هادی

تعداد صفحات : 170ص.

موضوعات مرتبط : غدیر خم - عید غدیر خم